Google Website Translator Gadget

joi, 22 septembrie 2016

Calendar fiscal,declaratii fiscale cu termen septembrie 2015

-, 7 septembrie -Formular 092-Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, Se  depune de catre contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar

-, 10 septembrie-Formularul 010-Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica,Se depune in cazul depasirii plafonului legal de scutire.

-Formularul 020-Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane,care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

-Formularul 070-Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP nr. 250/2013),de catre contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.

Formularul 096. Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

vineri, 26 august 2016

Acte obligatorii la dosarul salariatului

HG nr. 500/2011 stabileste ca dosarul personal al salariatului trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente:
actele necesare angajarii,
contractul individual de munca,
actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca,
acte de studii/certificate de calificare,
orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.
•  copie de pe actul de identitate: buletin/cartea de identitate/pasaport sau dovada de rezidenta;
•  copie de pe livretul militar, daca este cazul;
•  adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie al angajatului, care sa ateste ca este apt de munca, iar ulterior acceptarii ofertei de angajare, dar inainte de inceperea efectiva a activitatii, avizul medicului de medicina muncii;
•  copii de pe actele de studii, de la diploma de liceu la ultimul act aferent ultimei forme de invatamant absolvita;
•  copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfectionare;
•  copie de pe carnetul de munca/ copii ale adeverintelor de la locurile de munca anterioare;
•  recomandari de la locurile de munca anterioare;
•  cazierul judiciar, in original;
•  curriculum vitae, semnat si datat de catre angajat
•  contractul individual de munca impreuna cu oferta de angajare, ambele semnate, datate si cu numar de inregistrare;
•  fisa postului;
•  acte aditionale prin care a fost modificat/ completat unul dintre elementele raportului juridic de munca;
•  cererile de suspendare a raportului juridic de munca, actul juridic de aprobare/ constatare a suspendarii, actul juridic prin care se dispune reluarea activitatii;
•  actele juridice care atesta modificarile salariale;
•  actele juridice de desemnare/ mandatare a angajatului sa reprezinte angajatorul;
•  actul juridic prin care se stabileste participarea la activitati in cadrul unor proiecte/programe;
•  actul juridic de incetare a raportului juridic de munca, cand este cazul;
•  rapoartele de evaluare.


Meşteşuguri de tâmpenie -de Andrei Plesu

Nu se vorbeşte destul despre poluarea sonoră la care ne condamnă nu statul sau politica globală, ci semenii noştri. În comparaţie cu alte seminţii, românii au tendinţa să vorbească tare. Fie răstit (la nervi), fie surescitat (la veselie), fie pur şi simplu tare, din proastă creştere sau din convingerea că ce are de spus interesează pe toată lumea, românul cultivă tonul ridicat.

Ce faci cand apar unele mesaje de eroare la browser ?

Ma voi referi ,deocamdata, doar la mesajele
-,,conexiunea nu e sigura (this connection is unsafe )"
-,,conexiunea nu este privata (Your connection is not private)"
 Aceste mesaje apar cand pagina accesata nu poate fi deschisa pentru ca, fie conexiunea la internet,fie computerul impiedica accesul la site .

Cea mai simpla rezolvare este sa verifici data la care este setat computerul ,dand dublu click pe ceasul afisat in coltul din dreapta al barei .
Fixeaza data la ziua,luna si anul in care te afli .

Setarea datei in windows xp :
1. Dublu clic pe ceas .Din fereastra care se deschide ,alege date& time si faci corectia

Seterea  datei in windows 7 si vista
 1. Clic pe ceas .Din fereastra care se deschide change date and time settings 
2. Alege change date and time si faci corectia pe calendar

Puteti preveni aparitia acestor mesaje din setari dar recomand sa le lasam .din motive de securitate sau pentru avertizare in cazul in care trebuie re-setata data

Iata ce trebuie sa contina dosarul ptr,acordarea ajutorului de somaj .

Documentele necesare acordarii ajutorului de somaj

- actul de identitate, in original;
- actele de studii si de calificare, in original si in copie;
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;
- acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare.

In afara documentelor mentionate mai sus, care urmeaza sa fie prezentate de toate categoriile de solicitanti de ndemnizatie de somaj, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de urmatoarele documente:

Contractul prin care o PFA inchiriaza apartamentul inclus in patrimoniul afacerii trebuie inregistrat la ANAF?

"...in conformitate cu prevederile legale mentionate, in cazul in care apartamentul se afla in patrimoniul afacerii persoanei fizice autorizate, contractul de inchiriere nu trebuie inregistrat la organul fiscal competent, in acest caz nedatorandu-se impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor intrucat venitul obtinut din inchiriere reprezinta venit obtinut din activitatea independenta"explica ANAF pe pagina sa de internet.
Cititi tot articolul ,foarte util pe www.avocatnet.ro

Aproape sigur nu stiati ca

Un prieten mi-a trimis curiozitatile de mai jos :
  1 - Singurul aliment ce nu se deterioriază este mierea;
  2 - În Parlamentul britanic, care numara 650 de membri, sunt doar 400 de locuri. Cine întârzie trebuie să stea în picioare.
  3 - Un melc poate dormi trei ani.
  4 - Greutatea tuturor furnicilor de pe Terra este mai mare decât greutatea tuturor oamenilor
  5 - Crocodilul "nou-născut" este de trei ori mai mare decât oul din care a ieşit.
  6 - Urşii polari sunt stângaci.
  7 - Creierul bărbaţilor este organizat fie pentru a vorbi, fie pentru a asculta. Nu le pot face pe amândouă în acelaşi timp. Asta înseamnă că dacă un bărbat vorbeşte, el a surzit, nu mai poate auzi nimic. Când vorbeşte, o femeie poate auzi în acelaşi timp. Deci, atunci când o femeie vorbeşte cu un bărbat, trebuie să-l lase să termine ce are de spus, altfel el nu poate auzi nimic.
  8 - Deschide un document nou în Word şi scrie =rand(200,90) , apoi apasă enter. Microsoft e gata să "platească milioane" pentru cel care poate oferi explicatia.  Încearcă !!!
  9 - Propoziţia: "The quick brown fox jumps over the lazy dog" foloseşte fiecare literă a alfabetului
10 - Puricele poate sări de peste 350 de ori lungimea trupului său. Este ca şi cum un om ar sări peste un teren de fotbal.

marți, 26 iulie 2016

Declaratii fiscale cu termen in luna august 2016 si plati .

-Depunerea Declarației de înregistrare în evidența persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum și pentru stabilirea obligațiilor de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate Formular 604,in termen de 15 zile de la data la care nu se mai realizeaza venituri .Se depune pentru înregistrarea în evidența persoanelor fizice fără venituri, precum și pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri. Conform legii 227/2015 art. 180 alin. (1)  OPANAF 3743/2015

- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică Formular 010. Termen 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial. Se completează de persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică. Declarația de înregistrare se completează la înființare, iar declarația de mențiuni se completează cînd se modifică datele declarate anterior. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.

-020  Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice române Formular 020. Termen 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial. Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Se utilizează la atribuirea codului de identificare fiscală și eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum și la actualizarea informațiilor.

- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere Formular 070 Termen 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial. Se completează de contribuabilii persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptați contribuabilii care desfășoară exclusiv activități într-o formă de asociere.

 5 august 

-Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România Formular 092, pentru contribuabilii înregistrați în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să își modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.

vineri, 1 iulie 2016

A inceput distribuirea alimentelor pentru persoanele defavorizate (POAD)

Criteriile de acordare a ajutoarelor sunt stabilite prin HG 627/2015, categoriile de beneficiari fiind următoarele:

  • şomerii care primesc indemnizaţie de şomaj până în 450 de lei sau şomerii fără indemnizaţie;
  • beneficiarii venitului minim garantat;
  • persoane (adulţi sau minori) care deţin un certificat de încadrare în gradul de handicap grav sau accentuat;
  • persoanele a căror pensie sau beneficiare ale pensiei de urmaş, nu depăşeşte plafonul de 450 de lei.

În cadrul POAD 2015/2016 se distribuie câte două cutii sigilate cu conținut identic, fiecare cutie reprezintă ½ din cantitatea alocată unei persoane*. O cutie va cântări aproximativ 8.8 kg și va conține următoarele:
Produs
Ambalare
Nr. ambalaje
Greutate
(Kg sau litri)
Făină albă
Pungă 1 kg
1
1,000
Mălai
Pungă 1 kg
2
2,000
Paste făinoase
Pungă 400 g
1
0,400
Ulei
Sticlă plastic 1 l
2
2,000
Zahăr
Pungă 1 kg
1
1,000
Conservă carne de vită
Cutie metalică 300 g
1
0.300
Conservă pateu de ficat de porc
Cutie metalică 200 g
1
0,200
Orez
Pungă 1 kg
1
1,000
Conservă paste de tomate
Cutie metalică 400 g
1
0,400
Fasole boabe
Pungă 500g
1
0,500
Total

12
8,800

Propunere legislativa

In urma sanctiunilor primite de la ANAF, inclusiv in prezent, calea de atac din partea firmelor o reprezinta contestatia care poate fi depusa la ANAF. Procesele pot fi dura insa ani de zile in momentul in care ajung la instanta.
O modificare in acest sens ar putea scuti firmele nu doar de initierea unor noi procese, ci si de sanctiunile aplicate de ANAF. In concret, un proiect de lege recent propune ca inspectorii ANAF sa permita firmelor sa isi exprime punctul de vedere in ce priveste faptele constatate de organele de control. In plus, inspectorii vor fi obligati sa ofere consiliere pentru remedierea neregulilor constatate.
In cazul in care consilierea si termenul de remediere de cel mult 10 zile nu vor fi oferite, sanctiunile date de ANAF se anuleaza:
"Sanctiunile si oricare alte dispozitii obligatorii inscrise in actul de control sunt nule de drept daca s-au dispus fara intocmirea procesului verbal prealabil, cu acordarea termenului de ...
Mai multe detalii aici ›