Google Website Translator Gadget

marți, 4 octombrie 2016

Declaratii si plati cu termen de depunere octombrie 2016

-7octombrie 2016
092 - Declaratie de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila în Romania.
-12 octombrie 2016
- Formular 010 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica

- Formular 020 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane
-Formular 070 - Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere

Cum folosim corect î din a şi â din i ?

        Când am decis să fac blogul,nu aveam de gând să scriu despre regulile elementare de gramatică şi ortografie .Întâlnind foarte des greşeli de scriere ,la comentariile şi postările de pe reţelele de socializare,am decis să abordez şi  acest subiect.  Aşa ,ca un ajutor pentru cei care trec pe aici.
     Aşadar, astăzi răspundem la întrebarea : cum folosim corect î din a şi â din i ?.Academia Romană a hotărât că ,,Se va reveni în grafia limbii române la utilizarea lui â în interiorul cuvintelor şi a formei sunt (suntem, sunteţi), în conformitate cu hotãrârile adoptate de Academia Românã înainte de 1948, consecinţă a unui îndelungat proces istoric. Modul de aplicare a hotãrârii de la punctul 1 va fi stabilit de Prezidiul Academiei Române."
În Monitorul Oficial Nr. 59, din 22 martie 1993 sunt publicate, în anexã, Regulile "Sextil Puşcariu" pentru scrierea literelor "â" şi "î".
,,Literele â şi î corespund aceluiaşi sunet, întrebuinţându-se dupã următoarele reguli:

a) î se scrie întotdeauna la începutul şi la sfârşitul nemijlocit al cuvântului: îl îmbrăţişez, împãrat, înger, îşi, îţi, amãrî, coborî, hotãrî, târî, urî ... ;

b) tot cu î scriem şi în corpul cuvintelor, când, prin compunere, î de la mijlocul cuvintelor ajunge medial: neîmpãcat, neîndurat, neînsemnat, preaînălţat, preîntâmpinat. Vom scrie într-însul, dar dânsul;

c) în toate celelalte cazuri se scrie, în corpul cuvintelor, â: bând, când, fãcând, gât, mormânt, râu, român, sfânt, vânt ..."

luni, 26 septembrie 2016

Calendarul trecerii la casele de marcat cu jurnal electronic

Incepand din primavara anului 2017, se vor utiliza noile case de marcat. 
Termenele de la care operatorii economici vor fi obligati sa utilizeze noile case de marcat sunt:
- 1 aprilie 2017 - termen contribuabili mari;
- 1 iulie 2017, in cazul contribuabililor mijlocii;
- 1 noiembrie 2017, in cazul contribuabililor mici.
Tot artcolul aici

Ajutorul pentru încălzirea locuinței 2016

         Potrivit avocatnet,pentru a putea obține ajutorul, veniturile solicitanților trebuie să fie sub anumite niveluri stabilite prin OUG nr. 70/2011, ce sunt raportate la indicatorul social de referință (ISR - în valoare de 500 de lei). Astfel, în cazul energiei termice, ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 1,572 ISR (786 de lei) și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 2,164 ISR (1.082 de lei). Concret, cuantumul acoperit de autorități din costul de încălzire scade sau crește în funcție de venitul net mediu lunar.
În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 1,230 ISR (615 lei).
Solicitarea se face  ,anual până la data de 15 octombrie, acesta fiind termenul-limită de bază, potrivit OUG nr. 70/2011. Totuși, autoritățile acceptă și cererile depuse după această dată, în timpul sezonului rece, caz în care ajutorul se acordă fie începând cu luna depunerii cererii (dacă solicitarea se face până la data de 20 a lunii), fie începând cu luna următoare depunerii cererii (dacă solicitarea se face după data de 20 a lunii). Aici, important de precizat este că sezonul rece este reprezentat de perioada 1 noiembrie - 31 martie.
Citeste tot articolul aici

joi, 22 septembrie 2016

Calendar fiscal,declaratii fiscale cu termen septembrie 2015

-, 7 septembrie -Formular 092-Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, Se  depune de catre contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar

-, 10 septembrie-Formularul 010-Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica,Se depune in cazul depasirii plafonului legal de scutire.

-Formularul 020-Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane,care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

-Formularul 070-Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (OMFP nr. 250/2013),de catre contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere. Sunt exceptati contribuabilii care desfasoara exclusiv activitati intr-o forma de asociere.

Formularul 096. Declaratia de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Se depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

vineri, 26 august 2016

Acte obligatorii la dosarul salariatului

HG nr. 500/2011 stabileste ca dosarul personal al salariatului trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente:
actele necesare angajarii,
contractul individual de munca,
actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca,
acte de studii/certificate de calificare,
orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.
•  copie de pe actul de identitate: buletin/cartea de identitate/pasaport sau dovada de rezidenta;
•  copie de pe livretul militar, daca este cazul;
•  adeverinta medicala eliberata de catre medicul de familie al angajatului, care sa ateste ca este apt de munca, iar ulterior acceptarii ofertei de angajare, dar inainte de inceperea efectiva a activitatii, avizul medicului de medicina muncii;
•  copii de pe actele de studii, de la diploma de liceu la ultimul act aferent ultimei forme de invatamant absolvita;
•  copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfectionare;
•  copie de pe carnetul de munca/ copii ale adeverintelor de la locurile de munca anterioare;
•  recomandari de la locurile de munca anterioare;
•  cazierul judiciar, in original;
•  curriculum vitae, semnat si datat de catre angajat
•  contractul individual de munca impreuna cu oferta de angajare, ambele semnate, datate si cu numar de inregistrare;
•  fisa postului;
•  acte aditionale prin care a fost modificat/ completat unul dintre elementele raportului juridic de munca;
•  cererile de suspendare a raportului juridic de munca, actul juridic de aprobare/ constatare a suspendarii, actul juridic prin care se dispune reluarea activitatii;
•  actele juridice care atesta modificarile salariale;
•  actele juridice de desemnare/ mandatare a angajatului sa reprezinte angajatorul;
•  actul juridic prin care se stabileste participarea la activitati in cadrul unor proiecte/programe;
•  actul juridic de incetare a raportului juridic de munca, cand este cazul;
•  rapoartele de evaluare.


Meşteşuguri de tâmpenie -de Andrei Plesu

Nu se vorbeşte destul despre poluarea sonoră la care ne condamnă nu statul sau politica globală, ci semenii noştri. În comparaţie cu alte seminţii, românii au tendinţa să vorbească tare. Fie răstit (la nervi), fie surescitat (la veselie), fie pur şi simplu tare, din proastă creştere sau din convingerea că ce are de spus interesează pe toată lumea, românul cultivă tonul ridicat.

Ce faci cand apar unele mesaje de eroare la browser ?

Ma voi referi ,deocamdata, doar la mesajele
-,,conexiunea nu e sigura (this connection is unsafe )"
-,,conexiunea nu este privata (Your connection is not private)"
 Aceste mesaje apar cand pagina accesata nu poate fi deschisa pentru ca, fie conexiunea la internet,fie computerul impiedica accesul la site .

Cea mai simpla rezolvare este sa verifici data la care este setat computerul ,dand dublu click pe ceasul afisat in coltul din dreapta al barei .
Fixeaza data la ziua,luna si anul in care te afli .

Setarea datei in windows xp :
1. Dublu clic pe ceas .Din fereastra care se deschide ,alege date& time si faci corectia

Seterea  datei in windows 7 si vista
 1. Clic pe ceas .Din fereastra care se deschide change date and time settings 
2. Alege change date and time si faci corectia pe calendar

Puteti preveni aparitia acestor mesaje din setari dar recomand sa le lasam .din motive de securitate sau pentru avertizare in cazul in care trebuie re-setata data

Iata ce trebuie sa contina dosarul ptr,acordarea ajutorului de somaj .

Documentele necesare acordarii ajutorului de somaj

- actul de identitate, in original;
- actele de studii si de calificare, in original si in copie;
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;
- acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare.

In afara documentelor mentionate mai sus, care urmeaza sa fie prezentate de toate categoriile de solicitanti de ndemnizatie de somaj, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insotita, dupa caz, si de urmatoarele documente:

Contractul prin care o PFA inchiriaza apartamentul inclus in patrimoniul afacerii trebuie inregistrat la ANAF?

"...in conformitate cu prevederile legale mentionate, in cazul in care apartamentul se afla in patrimoniul afacerii persoanei fizice autorizate, contractul de inchiriere nu trebuie inregistrat la organul fiscal competent, in acest caz nedatorandu-se impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor intrucat venitul obtinut din inchiriere reprezinta venit obtinut din activitatea independenta"explica ANAF pe pagina sa de internet.
Cititi tot articolul ,foarte util pe www.avocatnet.ro